Συνεργάτες

Εάν είστε ταξιδιωτικός πράκτορας που ρωτάτε ή κάνετε κράτηση για λογαριασμό του πελάτη σας, μπορείτε να εισαγάγετε τον λογαριασμό του ταξιδιωτικού πράκτορα και τη μηχανή κράτησης ή να ανοίξετε έναν νέο λογαριασμό στον παρακάτω σύνδεσμο.

Μπορείτε να κατεβάσετε τον τελευταίο μας οδηγό πωλήσεων, συμπεριλαμβανομένων όλων των απαραίτητων πληροφοριών σχετικά με τις εγκαταστάσεις, τις υπηρεσίες και τις πληροφορίες του ξενοδοχείου μας:

End of Season Offer

Take full advantage of our direct benefits

Stay dates: until 31/October